08.06.2016 - 13:13                                                                       Paylaş:

5/4/2016 tarihli 2016/8740 sayılı kararnamenin eki, Madde -1 'de belirtildiği üzere 167 sayılı yeraltı suları hakkında kanunun geçici 3. Maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan yeraltı suyu temini amacıyla kuyu, galeri, tünel ve benzeri için kullanma belgesi almış olan firmaların su ölçüm sistemi kurmaları için öngörülen süre 02/04/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgili karar örneği için tıklayınız....

Hava Durumu
Çorlu 3 Günlük Tahmin
merkez bankası

Tasarım : ElitNET